Władze Fundacji - Fundacja Winida

Przejdź do treści
Fundacja im. Boguchwała Winida
na Rzecz Rozwoju
Psychoterapii Pasychoanalitycznej
Zarząd Fundacji
  • Waldemar Wieczorek - prezes Zarządu,
  • Katarzyna Ociepka - Miąsik,
  • Katarzyna Synówka.
Rada Fundacji
  • Władysław Banaś - fundator,
  • Edyta Biernacka,
  • Piotr Biernacki,
  • Małgorzata Król,
  • Ewa Niezgoda,
  • Halina Ożóg - przewodnicząca Rady,
  • Łukasz Penderecki.
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
30-516 Kraków, ul. Śliska 16/2.

E-mail:  poczta@fundacjawinida.org
Nasz adres:
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
31-061 Kraków, ul. Mostowa 2, lok. 13.

Wróć do spisu treści